ექიმები
ნინო დოლიძე
ენდოკრინოლოგი
კლინიკო დიაგნოსტიკური სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (4020)
ndolidze@curatio.ge