ექიმები
Tamar Charkviani
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5305)