ექიმები
ანა ნიკოლაშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5118)
anikolashvili@curatio.ge