ექიმები
ზურაბ ჩხეიძე
ენდოსკოპია
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5326)
zchkheidze@curatio.ge