ექიმები
Maia Magradze
Gynecologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5325)