ექიმები
Aleksandre Khuskivadze
Urologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5314)
akhuskivadze@curatio.ge