ექიმები
Davit Pestvenidze
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5324)