ექიმები
Eka Rukhadze
Cardiologist
Clinical Department
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5319)
erukhadze@curatio.ge