ექიმები
Kakha Chubabria
Proctologist
Clinical Department
Surgeon
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5326)
ichubabria@curatio.ge