ექიმები
Khatuna Letsveridze
Rheumatologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5314)
kletsveridze@curatio.ge