ექიმები
Kristine Ananidze
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5324)
kananidze@curatio.ge