ექიმები
Leri Bakhtadze
Ophtalmologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5316)
lbakhtadze@curatio.ge