ექიმები
Lia Kandashvili
Neurologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5308)
lkandashvili@curatio.ge