ექიმები
Liana Kartozia
Ophtalmologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5315/5316)
lkartozia@curatio.ge