ექიმები
Maka Lomaia
Otolaryngologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5317)
mlomaia@curatio.ge