ექიმები
Maya Datuashvili
Dermatovenerologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5321)
mdatuashvili@curatio.ge