ექიმები
Murman Kikvidze
Allergist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5314)
mkikvidze@curatio.ge