ექიმები
Nino Gulua
Endocrinologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5306)
ngulua@curatio.ge