ექიმები
Nino Otarashvili
Dermatovenerologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5321)
notarashvili@curatio.ge