ექიმები
Ramaz Tsintsadze
Ophtalmologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5315)
rtsintsadze@curatio.ge