ექიმები
Sophie Kamladze
Gynecologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5325)
skamladze@curatio.ge