ექიმები
Tamar Chkhaidze
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5310)
tchxaidze@curatio.ge