ექიმები
Tamar Kervalishvili
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5319)
tkervalishvili@curatio.ge