ექიმები
Tamar Megrelishvili
Gastroenterologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5326)
tmegrelishvili@curatio.ge