ექიმები
Tengiz Tsuladze
Neurologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5710 )
ttsuladze@curatio.ge