ექიმები
Thea Abramia
Ophtalmologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5315)
tabramia@curatio.ge