ექიმები
Kako Gugulashvili
Surgeon
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5326)
kgugulashvili@curatio.ge