ექიმები
კაკო გუგულაშვილი
ქირურგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5326)
kgugulashvili@curatio.ge