კონტაქტი
ცენტრალური ფილიალი

მისამართი:ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის #31; სს "კურაციო"; ს/კ 204860597; იურიდიული მისამართი - ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #67
ტელეფონი:+995 32 243 01 01
_ფაქსი:+995 32 243 01 01
ელ–ფოსტა:info@curatio.ge

სახელი:
ელ-ფოსტა:
შეტყობინება: