ექიმები
Nani Burduli
Neurologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5308)
nburduli@curatio.ge