ექიმები
ნანი ბურდული
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5308)
nburduli@curatio.ge