ექიმები
Nato Metreveli
Angiologist
Clinical Department
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5137)
nmetreveli@curatio.ge