ექიმები
ნატო მეტრეველი
ანგიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5137)
nmetreveli@curatio.ge