ექიმები
Tamar Gzirishvili
Radiologist
Clinical Department
Telephone: 243 01 01 (5324)
tgzirishvili@curatio.ge