ექიმები
თამარ გზირიშვილი
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5324)
tgzirishvili@curatio.ge