სიახლეები და მოვლენები
ჩვენი ექიმები
ნინო ბაკურაძე
პირადი ექიმი
აქ თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ან დაათვალიეროთ ყოვლისმომცველი ინფორმაცია ჩვენი ექიმების შესახებ. დირექტორია მოიცავს ინფორმაციას ჩვენი ექიმების განათლების, პუბლიკაციებისა, სერთიფიკატებისა და ინტერესთა სფეროების შესახებ.
ექიმთან ჩაწერა
ჩაწერის შესაძლებლობა 09:30 საათიდან 18:30 საათამდე