სიახლეები და მოვლენები
ჩვენი ექიმები
ნელი სიმონიშვილი
პედიატრი
აქ თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ან დაათვალიეროთ ყოვლისმომცველი ინფორმაცია ჩვენი ექიმების შესახებ. დირექტორია მოიცავს ინფორმაციას ჩვენი ექიმების განათლების, პუბლიკაციებისა, სერთიფიკატებისა და ინტერესთა სფეროების შესახებ.
ექიმთან ჩაწერა
ჩაწერის შესაძლებლობა 09:30 საათიდან 18:30 საათამდე