სიახლეები და მოვლენები
ჩვენი ექიმები
არჩილ ჩხოტუა
უროლოგი
აქ თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ ან დაათვალიეროთ ყოვლისმომცველი ინფორმაცია ჩვენი ექიმების შესახებ. დირექტორია მოიცავს ინფორმაციას ჩვენი ექიმების განათლების, პუბლიკაციებისა, სერთიფიკატებისა და ინტერესთა სფეროების შესახებ.
ექიმთან ჩაწერა
ჩაწერის შესაძლებლობა 09:30 საათიდან 18:30 საათამდე