ექიმები
ალექსანდრე ვაჩნაძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5305)
avachnadze@curatio.ge