ექიმები
არჩილ ჩხოტუა
უროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5309)
achkhotua@gmail.com