ექიმები
დალი მიქელაძე
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
რევმატოლოგი
ტელეფონი: 243 01 01 (5122)
dmikeladze@curatio.ge