ექიმები
ეკა იმედაშვილი
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5308)
eimedashvili@curatio.ge