ექიმები
ეკა ნადარეიშვილი
ფიზიოთერაპევტი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5323)
enadareishvili@curatio.ge