ექიმები
ეკატერინე ჭყოიძე
პედიატრი
პედიატრიული სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (4005)
echkoidze@curatio.ge