ექიმები
ეკატერინე კვარაცხელია
ბავშვთა ენდოკრინოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01(5205)
ekvaratskhelia@curatio.ge