ექიმები
ელზა გვაძაბია
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5107)
egvadzabia@curatio.ge