ექიმები
გერმანე ლომთათიძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
კარდიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5319)
glomtatidze@curatio.ge