ექიმები
გიორგი ლომიძე
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ნევროლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 2430101
glomidze@curatio.ge