ექიმები
იამზე რუსიშვილი
პირადი ექიმი
პირადი ექიმების სამსახური
ტელეფონი: 243 01 01 (5113)
irusishvili@curatio.ge