ექიმები
კახა ჭუბაბრია
ქირურგი
კლინიკური დეპარტამენტი
პროქტოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5326)
ichubabria@curatio.ge