ექიმები
კოტე თედორაძე
რადიოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5307)
ktedoradze@curatio.ge