ექიმები
ლერი ბახტაძე
ოფთალმოლოგი
კლინიკური დეპარტამენტი
ტელეფონი: 243 01 01 (5316)
lbakhtadze@curatio.ge